TR

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. (“Kemer Country”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işlemektedir. Açık rıza vermeniz halinde kimlik ve iletişim verileriniz, sizi reklam, kampanya ve fırsatlarımızdan haberdar edebilmemiz amacıyla işlenmektedir. Verileriniz; elektronik ortamda doldurulan form, SMS, e-posta yazışmaları ve arama suretiyle otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’daki kurallara uygun olarak, belirtilen amaç kapsamında hizmet alınan tedarikçiler ile paylaşılmaktadır.

Kanun’un 11. maddesindeki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kemer Country’nin “Emekyemez mah. Gümüs Gerdan sok. Demirören Sirketler Grubu Apt. No:2 Beyoglu/Istanbul” adresine yazılı olarak başvurarak ya da  kemeryapi@hs03.kep.tr  KEP adresine iletebilirsiniz. Ayrıca; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen diğer yöntemler aracılığıyla da Kemer Country’e başvuru yapabilirsiniz.