TR
 • KEMER YAPI VE TURİZM A.Ş.
 • ÇEREZ AYDINLATMA METNİ


Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kemer Yapı ve Turizm A.Ş. (“Kemer Yapı”) tarafından hazırlanmıştır.


Kemer Yapı olarak http://www.kemercountry.com/ internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda birinci ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Kemer Yapı tarafından yönetilen Site için geçerli olup, çerezler Aydınlatma Metni’nde açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve kullanıcılara istedikleri her zaman açık rızaya ilişkin tercihlerini değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “aktif” veya “pasif” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedir. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirme imkanına sahiptir.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde birtakım bilgileri telefon, bilgisayar, tablet vb. cihazlarınızda depolanmasına izin veren veri barındıran küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin (örneğin dil tercihi veya site ayarları) sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı http://www.kemercountry.com/ tarafından erişilebilmektedir. Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir? 

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Kemer Yapı bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerez Tipleri:

     ● Taraflarına göre:

          ○ Birinci taraf çerezler:

             Ziyaret edilen web sitesi tarafından oluşturulan çerezlerdir.

          ○ Üçüncü taraf çerezler:

             Kemer Yapı ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

     ● Aktif olduğu süreye göre:

          ○ Oturum  çerezleri

             Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

          ○ Kalıcı  çerezleri

             Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

     ● Kullanım amaçlarına göre:

          ○ Zorunlu  çerezleri

             Web sitesinde gezinebilmek için gerekli olan çerezlerdir. 

         ○ İşlevsel  çerezleri

           Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.

         ○ İstatistik  çerezleri

            Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. 

         ○ Reklam ve Pazarlama çerezleri

            İlgi alanlarınıza kişiselleştirilmiş içerik sunmak ve reklam ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler


Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 


Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 


Performans / Analitik çerezler, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup, bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.


İstatistik çerezleri, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup, bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 


İşlevsellik çerezleri, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.


Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Kemer Yapı tarafından yönetilen Site’de kullanılan çerezler aşağıda yer almaktadır;


Çerez İsmiÇerez TanımıÇerez TipiÇerez SüresiSAĞLAYICI
ASP.NET_SessionId             Sayfa istekleri arasında ziyaretçinin oturum durumunu korur.ZorunluOturum süresi boyuncaMicrosoft
_gaZiyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder. İstatistik2 yılGoogle Analytics
_gatBu çerezler, web sitemize talep oranını düşürmek amacıyla kullanılırlar. İstatistik1 günGoogle Analytics

_gidZiyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder. İstatistik1 günGoogle Analytics
ads/ga-audiencesZiyaretçinin web sitemizdeki çevrimiçi davranışına dayalı olarak, müşteriye dönüşme olasılığı yüksek olan ziyaretçilerle yeniden etkileşim kurmak için kullanılır. Reklam ve PazarlamaOturum süresi boyunca
Google AdWords

TakenActionWeb sitesinin teknik işlevini destekler.Zorunlu Çerez1 Yılhttps://www.kemercountry.com/
TSWeb sitesinin teknik işlevini destekler.Zorunlu Çerez 1 Yılhttps://www.kemercountry.com/

FF
Reklam ve Pazarlama 1 Yıl


Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Veriler


Çerezler aracılığıyla aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:


KimlikKullanıcı kimliği/ID.
İşlem güvenliği
 • IP adresi, tarayıcı ve işletim sistemi, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfaları kaydırma hareketleri, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtları. 


Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Çerezler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü taraf çerez sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır. 

Çerezlerin Yönetimi


Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Kaydet ve Onayla” butonuna tıklayabilir, ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyebilirsiniz.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.
          Ayrıca;


     ● Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

     ● Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

     ● Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.


Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).


İlgili Kişilerin Talepleri

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

   Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, kvkk@kemercountry.com e-posta adresine taleplerinizi gönderebilirsiniz.

   Posta yoluyla, Emekyemez Mah. Gümüş Gerdan Sok. Demirören Şirketler Grubu Apt. No:2 Beyoğlu/İstanbul adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

   Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimiz olan kemeryapi@hs03.kep.tr üzerinden iletebilirsiniz.

   Taleplerinizi iletmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.


  Son Güncellenme Tarihi: 08.03.2023